Zarówno konstruktorzy, jak i projektanci, architekci, inżynierowie budownictwa – wszyscy ci, którzy w swojej codziennej pracy zaangażowani są w prace nad projektami, których uczestnikami jest co najmniej kilku przedstawicieli innych branży coraz częściej w swojej pracy korzystają z modelowania BIM.

BIM to podejście, które na stałe wpisało się w polski rynek budownictwa i przyniosło ogromną zmianę w myśleniu na temat prowadzenia projektów. Wszechobecny do tej pory indywidualizm, zastąpiony został przez pracę zespołową, która obecna jest na wszystkich etapach realizacji, już od momentu pozyskania lokalizacji, poprzez właściwą fazę projektowania aż do oddania budynku do użytku. Ścisła współpraca wszystkich uczestników projektu i możliwość wprowadzania przez nich zmian w czasie rzeczywistym to ogromna zmiana jakościowa w podejściu do projektowania.

Logistycy, architekci, konstruktorze – specjaliści z każdej z tych branży zajmują się niezwykle wyspecjalizowanymi dziedzinami, które wymagają odpowiednego przygotowania, wiedzy i doświadczenia. Podczas krótkich spotkań, na których do tej pory omawiane były wszystkie kwestie związane z projektami, niezwykle ciężko jest przedstawić właściwy sens danego zjawiska. Przy projektowaniu centrów logistycznych wszystkie elementy budynku muszą być ze sobą połączone we właściwy sposób tak, aby efekt końcowy pozwalał na osiąganie wymiernych efektów.

Przygotowywanie realizacji z wykorzystaniem oprogramowania, które pozwala na pełne wykorzystanie potencjału płynącego z BIM schemat komunikacyjny ulega znacznej poprawie, a wszystkie elementy, które mogą wymagać poprawy nie muszą już być opisywane za pomocą słów – w programie zmiany wprowadzane są w czasie rzeczywistym, a wszyscy użytkownicy projektu mają do nich dostęp w obrazowej formie. Holistyczne podejście korzystnie wpływa nie tylko na oszczędności finansowe i redukcję nakładu czasu, jaki poświęcony jest na dany projekt, ale także na atmosferę w zespole. https://allbim.pl/