Popularne na zachodzie Europy i oferowane od ponad 20 lat w Polsce, ubezpieczenie D&O, jest specjalną formą zabezpieczenia, która chroni osoby zarządzające spółkami przed różnymi efektami ich działań. D&O z ang. Directors and Officers to skrót sugerujący wprost grupę osób, do których skierowany jest ten produkt firm ubezpieczeniowych. Taka ochrona objąć może praktycznie wszystkie osoby, które zasiadają w zarządzie spółki, a ich decyzje mogą powodować mniejsze lub większe zmiany dla całej kondycji spółki. Są to: członkowie rady nadzorczej i zarządu, prokurenci, główni księgowi odpowiedzialni za rozliczanie firmy z fiskusem, pracownicy z przydzielonymi funkcjami nadzorczymi, ale i nierzadko również ich małżonkowie i rodziny.

Klasyczne ubezpieczenie D&O zapewnia kadrom ochronę w przypadkach roszczeń odszkodowawczych, jakie mogą pojawić się w związku z pełnioną przez nie funkcjom, pokrycie kosztów różnorodnych postępowań karnych, ale i opłatę za ewentualne kary administracyjne czy kwoty zaległości podatkowych. Co ciekawe, ubezpieczenie D&O może również pokryć koszty firm PR, poniesione np. na odzyskanie dobrego imienia spółki, które naruszone zostało wskutek działań i decyzji podjętych przez ubezpieczonego członka zarządu.

Taka forma ochrony jest szczególnie ważna dla kadr zarządzających, ponieważ często podejmują one istotne i niełatwe decyzje, a jednocześnie nie chcą się ich bać tylko dlatego, że jednym przypadku na kilkaset, taka decyzja okaże się błędna i wywoła konsekwencje.