BIM czyli uważana za rewolucyjną technologia modelowania informacji o budynku polegająca na zapisie cyfrowym wszystkich niezbędnych informacji dotyczących projektu w jednym miejscu, dająca też dostęp na edycję wszystkim uczestnikom realizacji na początku widziana była jako szansa przede wszystkim na modernizację projektów związanych z budownictwem. Oczywiście ciężko jest rozpatrywać budownictwo i architekturę w zupełnie oddzielonym od siebie ujęciu. Projekty budowlane nie miałyby szansy na spełnienie swojej funkcji użytkowej bez przemyślanego projektu architektonicznego. Architektura i BIM musiały więc przeciąć swoje ścieżki, a podejście, które powstało w wyniku tego połączenia wprowadziło wiele udoskonaleń i ulepszeń w sferze realizacji.

Proces przyjęcia BIM jako rozwiązania, które na stałe zagościło w świadomości architektów i inżynierów budownictwa wymagało czasu, a także zmiany myślenia. Zaznajomienie z całą koncepcją, która stała się czymś dużo więcej niż jedynie przejściem od projektowania opartego na modelach 2D na to, które swoje główne odzwierciedlenie będzie miało w modelowaniu 3D to tylko jedna z kwestii, które potrzebne były do pełnego zrozumienia i wykorzystania potencjału płynącego z tego podejścia.

Tak naprawdę w przejściu z tradycyjnych metod, które do tej pory wykorzystywane były w architekturze potrzebna była gruntowna i kompleksowa zmian w myśleniu o podejściu do realizacji. Architekci musieli odejść od postrzegania projektów jako oderwanej od reszty czynników całości, a zamiast tego spojrzeć na zagadnienie bardziej holistycznie – jako na element, który jest częścią większej całości. Otwartość na współpracę architektów, konstruktorów, inżynierów czy logistyków przy tworzeniu projektów również wymagała nakładu czasu i zmiany myślenia. W szerszej perspektywie ta gruntowna zmiana w myśleniu przyniosła wymierne korzyści rezultaty.

https://www.archline-polska.pl/architektura-bim/