Fotowoltaika jest bardzo skuteczna w wytwarzaniu energii elektrycznej, gdy jest prawidłowo zainstalowana na dachu. Ale panel nie generuje energii elektrycznej równomiernie na całej powierzchni. Powoduje to nierówną moc wyjściową, a ogólna produkcja energii może być zróżnicowana. Panele słoneczne są używane w miejscach, w których światło słoneczne jest najłatwiej dostępne. Mogą być instalowane na dachach i podłączone do sieci elektrycznej za pomocą przewodów. Wymagają dużej wiedzy technicznej i doświadczenia w zakresie instalacji i konserwacji. Tak więc istnieje wiele firm, które oferują swoim klientom usługi montażu paneli słonecznych.

Panel słoneczny składa się z różnych elementów, które są połączone ze sobą za pomocą kabli. Elementy te są montowane na dachu za pomocą elementów montażowych dostarczanych przez dostawców paneli słonecznych. Po zamontowaniu pewne punkty zaopatrzenia są odpowiedzialne za dostarczanie klientom części do paneli słonecznych do serwisowania. Komponenty mechaniczne paneli fotowoltaicznych to m.in. elektrody, półprzewodniki, puszki i ogniwa słoneczne.

Fotowoltaika https://suntrack.pl/ składa się z płytek krzemowych, które są półprzewodnikami przekształcającymi światło słoneczne w energię elektryczną. Większość z tych paneli słonecznych opiera się na fotoprądzie, który jest wytwarzany, gdy światło pada na ogniwa fotowoltaiczne. Kiedy światło słoneczne pada na ich powierzchnię, emitowane są elektrony i oddziałują one z innymi atomami w płytce krzemowej – tracą swój ujemny ładunek i stają się dodatnimi jonami, które nazywane są dziurami w płytce krzemowej.