BIM czyli modelowanie informacji o budynku to podejście, które na stałe znalazło miejsce we współczesnym budownictwie. Jego zastosowanie prowadzi do wielu usprawnień i ulepszeń, które w znacznym stopniu przyspieszają doprowadzanie realizacji do końca. Do kluczowych aspektów, które świadczą za wykorzystywaniem BIM na gruncie budownictwa należą: dobrze rozbudowany system umożliwiający sprawną komunikację pomiędzy wszystkimi uczestnikami projektu, a także możliwość wprowadzania zmian w czasie rzeczywistym przez wszystkie osoby, które zaangażowane są w jego realizację.

BIM można rozpatrywać jako rozwiązanie, które przyniosło znaczne ulepszenia na gruncie tworzenia konstrukcji, czy architektury. Niemalże niemożliwym jest jednak rozpatrywanie modelowania informacji o budynku w oderwaniu od dziedziny, jaką jest budownictwo. Już samo użycie słowa budynek jak części składowej dla tego podejścia świadczy o tym, że jest ono ściśle związane realizacją projektów na gruncie tej dyscypliny.

Samo podejście może znaczenie usprawnić proces realizacji danej koncepcji, jednak nie jest w stanie zastąpić dobrania odpowiednich narzędzi, które stanowić będą o powodzeniu projektu. Do narzędzi w przypadku tego specjalistycznego podejścia zaliczyć należy przede wszystkim odpowiedni program, który pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału, jaki niesie za sobą BIM.

Zależności pomiędzy BIM a budownictwem można wymienić bardzo wiele. O ile budownictwo jest w stanie istnieć w oderwaniu od BIM, to ciężko jest rozpatrywanie BIM bez kontekstu budownictwa. Przez popularyzacją podejścia do prowadzenia projektów w oparciu o modelowanie informacji o budynku, powszechne były bardziej konwencjonalne metody, które również przynosiły wymierne rezultaty. BIM niewątpliwie zrewolucjonizował podejście do budownictwa, ale także do sposobu realizacji projektów. https://www.protabim.pl/